Cẩm Nang Công Tác Tổ Chức Cán Bộ Xã, Phường, Thị Trấn (NXB Chính Trị 2011) - Nguyễn Đức Hà 354 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-1_16-41-39.png
  Đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng về căn bản được thực hiện ở cơ sở xã, phường, thị trấn. Vì vậy bộ máy của hệ thống chính trị và cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở cơ sở giữ vai trò nền tảng, nòng cốt. Để giúp cán bộ, đảng viên làm công tác lãnh đạo ở cơ sở hiểu rõ vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng loại hình tổ chức; nhiệm vụ, quyền hạn, quyền lợi của từng cán bộ, công chức cấp xã, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản cuốn Cẩm nang công tác tổ chức - cán bộ xã, phường, thị trấn do Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương soạn thảo. Căn cứ vào các đạo luật, pháp lệnh, nghị quyết, chỉ thị, thông tư hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền ban hành, các tác giả sắp xếp cuốn sách thành ba phần nói rõ về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức cấp xã, tổ chức, hoạt động của thôn và tổ dân phố.
  • Cẩm Nang Công Tác Tổ Chức Cán Bộ Xã, Phường, Thị Trấn
  • NXB Chính Trị 2011
  • Nguyễn Đức Hà
  • 354 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/189371A3220A7A4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 1, 2021

Share This Page