Cẩm Nang Hướng Dẫn Xây Dựng Nông Thôn Mới (NXB Chính Trị 2015) - Mai Ngọc Bích, 164 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-9_0-54-42.png
  Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, nêu rõ quan điểm: “Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; trước hết, phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực tự cường vươn lên của nông dân. Xây dựng xã hội nông thôn ổn định, hoà thuận, dân chủ, có đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”. Triển khai Nghị quyết trên, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16-4- 2009 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (đã được sửa đổi một số tiêu chí theo Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20-2-2013 về việc Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới); Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4-6-2010 về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
  • Cẩm Nang Hướng Dẫn Xây Dựng Nông Thôn Mới
  • NXB Chính Trị 2015
  • Mai Ngọc Bích
  • 164 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/37A17831E293DCA
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 9, 2021

Share This Page