Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Lãnh Đạo Và Công Chức Chuyên Môn Thuộc Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-10_9-5-10.png
  Ủy ban nhân dân cấp xã có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị - hành chính, cùng với Hội đồng nhân dân cấp xã là cầu nối trực tiếp của hệ thống chính quyền nhà nước với Nhân dân, thực hiện hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo thẩm quyền được phân cấp, bảo đảm cho các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được triển khai thực hiện trong cuộc sống. Để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền cấp xã, thực hiện tốt hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn xã, phường, thị trấn, đòi hỏi cán bộ và công chức cấp xã nói chung và lãnh đạo, công chức chuyên môn cấp xã nói riêng phải thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Do vậy, bên cạnh việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lãnh đạo và công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã phải không ngừng nâng cao năng lực và nghiệp vụ công tác, trong đó có kiến thức pháp luật và kỹ năng quản lý trên các lĩnh vực chuyên môn được giao
  • Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Lãnh Đạo Và Công Chức Chuyên Môn Thuộc Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã
  • NXB Chính Trị 2015
  • Nguyễn Minh Phương
  • 180 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/F74D33BC9B497DE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 10, 2021

Share This Page