Cẩm Nang Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam (NXB Thống Kê 2007) - Vũ Duy Khang, 703 Trang

Discussion in 'Cẩm Nang Tài Chính' started by letoan, Sep 14, 2023.

 1. letoan

  letoan Member

  upload_2023-9-14_15-59-3.png
  Ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật Chứng khoản đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 tháng qua. Ngày 19 tháng 7 năm 2006. Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố Luật Chứng khoản. Theo quy định, Luật chứng khoản có hiệu lực vào ngày 01|01|2007. Các nội dung trong Luật chứng khoán đã được quy định cụ thể, chi tiết đặc biệt là các nội dung mang tinh nghiệp vụ như quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng, về thành lập, quyền, nghĩa vụ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ...
  Ngày 17 tháng 01 năm 2007. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 14|2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Nghị định này quy định cụ thể về một số trường hợp chào bán chứng khoản; về điều kiện, hồ sơ, thủ tục niêm yết chứng khoán, về mức vốn thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, việc thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài, chỉ nhanh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán...
  • Cẩm Nang Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam
  • NXB Thống Kê 2007
  • Vũ Duy Khang
  • 703 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  https://thuvien.ntu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=20702
  https://drive.google.com/file/d/1fDeUyh4lqnaOn28KMHP1-NL9DbAtqY48
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 14, 2023

Share This Page