Cẩm Nang Trường Tiểu Học (NXB Sài Gòn 1877) - Trương Vĩnh Ký, 370 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by quanh.bv, Oct 31, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sách nây Hl sách rứt tóm lại nlíửng đổn đại-củi ngưòi-ta phui học, đề cho con trồ mới vô trường, hục những đổu đại lirực mh phá ngu, clio đặng .đôn sau khi vho trường chung nghe (lạy nghe giai rộng củc đều ầy thì mau hỉồu hơn la một -, hai nứa lỉi đồ mh tập coi, tập đọc, tập vỉẽt tiêng Annam trong chứ quôc-ngứ cho trúng tiêng, cho nhằm giọng, phàn hiệt ra cho rồ-ràng.
  Khuyỏn các trò háy bó t tính ham chơi, m!a chuyôn viộc học-hhnh, clnĩ-nghĩa, văn-chương cho đưọ*c vho du'ô’ng cổng-danh vói ngưòi-la cho S(ým, trước lh cho đặng đọp mặt nò' mhy cha mọ, giúp đò'i (lạy (lỉm, sau Ih clio minh được cồng thhnh (lanh toại, thơm (lanh, tôt tiêng ờ đời.
  • Cẩm Nang Trường Tiểu Học
  • NXB Sài Gòn 1877
  • Trương Vĩnh Ký
  • 370 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/775BC5EDDAFC384/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 14, 2018

Share This Page