Cẩm Nang Về Kỹ Năng Giải Quyết Tố Cáo Trong Đảng (NXB Chính Trị 2012) - Nguyễn Ngọc Đán, 256 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-2_13-52-56.png
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã chính thức giao chức năng, nhiệm vụ giám sát cho các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, chi bộ; Ban Chấp hành Trung ơng (khóa X) đã ban hành Nghị quyết Trung ơng 5 về tăng cờng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Bộ Chính trị (khóa X) đã có Quyết định số 190-QĐ/TW ngày 29-9-2008 về việc ban hành Quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ơng quản lý, Kết luận số 72-KL/TW ngày 17-5-2010 về Chiến lợc công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020; Ban Chấp hành Trung ơng (khóa XI) đã ra Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 1-11-2011 ban hành Hớng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Ch ơng VII và Ch ơng VIII Điều lệ Đảng khóa XI. ủy ban Kiểm tra Trung ơng cũng đã sửa đổi, bổ sung Quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên cho phù hợp với tình hình thực tế.
  • Cẩm Nang Về Kỹ Năng Giải Quyết Tố Cáo Trong Đảng
  • NXB Chính Trị 2012
  • Nguyễn Ngọc Đán
  • 256 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/910CDB32109E270
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 2, 2021

Share This Page