Cẩm Nang Về Kỹ Năng Giám Sát Của Đảng (NXB Chính Trị 2011) - Lê Văn Giảng, 248 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-7-31_0-3-11.png
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã chính thức giao chức năng, nhiệm vụ giám sát cho các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, chi bộ, coi kiểm tra, giám sát trước hết là nhiệm vụ của các cấp ủy, gắn công tác kiểm tra với công tác giám sát, có giám sát mới phát hiện được các vấn đề mới, khắc phục được thiếu sót, khuyết điểm ngay từ lúc mới manh nha. Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30-7-2007 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Bộ Chính trị khóa X đã ra Quyết định số 25-QĐ/TW ngày 24-11-2006 ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa X; ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành bốn hướng dẫn thực hiện công tác giám sát của các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các ban của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và của chi bộ. Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01-11-2011 ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI
  • Cẩm Nang Về Kỹ Năng Giám Sát Của Đảng
  • NXB Chính Trị 2011
  • Lê Văn Giảng, Cao Văn Thống
  • 248 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/1ECCAD41E51E7FC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 31, 2021

Share This Page