Cẩm Nang Về Kỹ Năng Kiểm Tra Khi Có Dấu Hiệu Vi Phạm Đối Với Tổ Chức Đảng Cấp Dưới Và Đảng Viên

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-2_14-0-27.png
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã thông qua Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ơng (khóa X) đã ban hành Nghị quyết về tăng cờng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (số 14-NQ/TW, ngày 30-7-2007); Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Kết luận số 72-KL/TW, ngày 17-5-2010 về Chiến lợc công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020, Ban Chấp hành Trung ơng (khóa XI) đã ban hành Hớng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Ch ơng VII và Ch ơng VIII Điều lệ Đảng khóa XI (kèm theo Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 01-11-2011, ủy ban Kiểm tra Trung ơng đã sửa đổi, bổ sung Quy trình kiểm tra tổ chức đảng cấp dới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm cho phù hợp với tình hình thực tế. Để các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ kiểm tra vận dụng thực hiện tốt công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm theo tinh thần Nghị quyết Trung ơng 5 khóa X về tăng cờng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và các kết luận, hớng dẫn, quy trình nói trên của Ban Chấp hành Trung ơng, Bộ Chính trị và ủy ban Kiểm tra Trung ơng trong thực tế, khắc phục những hạn chế, tồn tại, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm thời gian qua, từng bớc nâng cao nhận thức
  • Cẩm Nang Về Kỹ Năng Kiểm Tra Khi Có Dấu Hiệu Vi Phạm Đối Với Tổ Chức Đảng Cấp Dưới Và Đảng Viên
  • NXB Chính Trị 2012
  • Cao Văn Thống
  • 250 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/BDB5C5C6C809AAE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 2, 2021

Share This Page