Cảm Nhận Mới Về Văn Hóa Và Văn Học Trung Hoa (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Lê Huy Tiêu, 517 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Trung Quốc' started by admin, Sep 24, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-9-29_16-8-6.png
  Trung Quốc là một trong những quốc gia có nền văn hóa - văn học lâu đời nhất. Từ xưa, nền vãn hoá - vãn học dó dã toà sáng sang các nước Dõng Nam Á, và giờ dãy nó van dược thế giói rất quan tâm nghiên cứu. Cuốn sách cùa chung tỏi đề cập đến màng vãn học trung dại, hiện dại và dương dại, cùng nến văn hoá cổ xưa cùa Trung Quốc.
  Tiếp nổi, các nhà nghiên cứu cùa nước ta trước và sau Cách mạng thúng Tám, chúng tói - những người hậu sinh, dược may mắn sống trong chế độ mới. nhất là được sống trong thời kỳ đổi mới cùa cà hai nước Việt - Trung, có điểu kiện tiếp cận những tư liệu mới, nên cỏ dược những "câm nhận mởì" vê nền vãn hoá - vãn học rát quen thuộc và cũng rất mới lạ cùa nước Trung Hoa. Đó là cách nhìn biện chững vé văn hoá truyền thông Trung Hoa. vé Nho giáo, vẻ thi pháp tiểu thuyết cổ diến Trung Quốc, vế cách đánh giá mới vế nhân vật Tào Tháo, về Lỗ Tấn mà láu nay người ta đã thán thánh hoá ỏng, dặc biệt là thành tựu mới me' của nén vãn học trong thời kỳ dổi mới gắn dãy ( lia Trung Quốc. Chúng tỏi cũng ứ nhiều dề cập đến ảnh hường cùa nến văn học Trung Quốc dối với một sổ nước trong khu vực.
  • Cảm Nhận Mới Về Văn Hóa Và Văn Học Trung Hoa
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2004
  • Lê Huy Tiêu
  • 517 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1nGUi4cfCDVc8rJlNrLbfTxvNRNTnmEyv
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Sep 29, 2023

Share This Page