Cán Bộ, Đảng Viên, Đặc Biệt Là Người Đứng Đầu Cơ Quan, Đơn Vị Phải Đề Cao Trách Nhiệm, Gương Mẫu

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-18_15-10-25.png
  Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị có vai trò hết sức quan trọng trong lãnh đạo, quản lý, tổ chức và điều hành mọi công việc, mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước,... Do vậy, việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị là vấn đề hết sức cần thiết. Để nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, khắc phục hạn chế, yếu kém của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, trong đó quy định: “Mỗi cán bộ, đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam phải tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”.
  • Cán Bộ, Đảng Viên, Đặc Biệt Là Người Đứng Đầu Cơ Quan, Đơn Vị Phải Đề Cao Trách Nhiệm, Gương Mẫu Đi Đầu
  • NXB Chính Trị 2019
  • Nhiều Tác Giả
  • 174 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/BA9CC05B837C44C
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 18, 2021

Share This Page