Cán Cân Thương Mại Trong Sự Nghiệp CNH, HĐH Ở Việt Nam (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Nguyễn Văn Lịch

Discussion in 'Quản Lý Kinh Tế' started by thuongle16232@, Dec 1, 2020.

 1. [​IMG]
  Cán cân thương mại (CCTM) là một trong những vấn đề cơ bản của kinh tế vĩ mô, là một bộ phận cấu thành của cán cân thanh toán và được phản ánh cụ thể trong cán cân tài khoản vãng lai. Về mặt kỹ thuật, CCTM là cân đối giữa xuất khẩu (XK) và nhập khẩu (NK). Về ý nghĩa kinh tế, tình trạng của CCTM (thâm thụt hay thặng dư) thể hiện trạng thái của nền kinh tế. Thứ nhất, CCTM cung cấp những thông tin liên quan đến cung và cầu tiền tệ của. Cuốn sách này gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Những vấn đề cơ bản về cán cân thương mại và điều tiết cán cân thương mại; Phần thứ hai: Thực trạng cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn 1991 - 2004; Phần thứ ba: Quan điểm, định hướng và các giải pháp điều chỉnh cán cân thương mại trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
  • Cán Cân Thương Mại Trong Sự Nghiệp CNH, HĐH Ở Việt Nam
  • NXB Lao Động Xã Hội 2006
  • Nguyễn Văn Lịch
  • 237 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=104858
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 1, 2020

Share This Page