Cảnh Sát Khoa Học (NXB Văn Hồng Thịnh 1952) - Huỳnh Kỳ, 149 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by admin, Feb 11, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-6-30_15-27-48.png
  Lịch trình tiến hoá của khoa học cảnh sát. Khái niệm về khoa học cảnh sát. Kỹ thuật hỏi cung. Vấn đề tội trạng. Vấn đề lượm tin và theo dõi. Vấn đề tổ chức và huấn luyện. Trường huấn luyện cảnh sát khoa học nước Pháp : Loại Sách phụng sự công lý và an ninh xã hội. - Thư mục đầu sách
  CHƯƠNG THỨ NHẤT
  - LỊCH TRÌNH TIẾN HÓA CỦA KHOA HỌC CẢNH SÁT
  CHƯƠNG THỨ HAI
  - KHOA HỌC CẢNH-SÁT LÀ GÌ ?
  - KHÁM-XÉT NƠI XẢY RA VỤ ÁN HAY LÀ "CÔNG-CHỨNG "
  - CÁC DẤU VẾT
  - KỸ THUẬT DẤU TAY
  - TÀI PHÁN PHÁP Y KHOA
  - KHÍ GIỚI VÀ CHẤT NỔ
  - GIÁM ĐỊNH CÁC THỨ CHỮ
  - CHỮ BÍ MẬT
  - PHÂN TÁCH CHẤT GIẤY
  - PHÂN TÁCH CÁC THƯ MỰC
  - PHÂN CHẤT VÚT CHÌ
  - VẤN ĐỀ NHẬN BIẾT NGƯỜI
  CHƯƠNG THỨ BA: KHOA-HỌC CẢNH SÁT PHẦN PHỤ THUỘC
  - KỸ THUẬT HỎI CUNG
  - VẤN ĐỀ TỘI TRẠNG
  - VẤN ĐỀ LƯỢM TIN VÀ THEO DÕI
  CHƯƠNG THỨ TƯ
  - VẤN ĐỀ TỔ CHỨC VÀ HUẤN LUYỆN
  - TRƯỜNG HUẤN LUYỆN CẢNH SÁT KHOA HỌC NƯỚC PHÁP
  - NHỮNG DỤNG CỤ TỔ CHỨC THÍ NGHIỆM
  - LẬP THIÊN PHÁP
  • Cảnh Sát Khoa Học
  • NXB Văn Hồng Thịnh 1952
  • Huỳnh Kỳ
  • 149 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://sach.nlv.gov.vn/sach/cgi-bin/sach?a=d&d=tfZVZh1952
  https://drive.google.com/file/d/1sledMzMOt7pLcPctBnzWioeeah5zlik3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jun 30, 2022

Share This Page