Cao Bá Quát (NXB Tân Dân 1940) - Trúc Khê, 172 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Dec 21, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-12-21_19-57-25.png
  Về triều vua Tự-đức (1848-1883) giặc giã trong nước nổi lên rất nhiều, nhất là ở Bắc- kỳ, có người mượn cớ nọ cớ kia đề khởi sự cho dễ, có người đem lòng hâm-mộ nhà Lê, tìm người dùng-dõi để tôn lên làm minh chủ. Gần biên-giới, giặc Tàu thừa cơ tràn sang quấy rối. Triều-đình lấy làm lo-ngại, cử ông Nguyễn Đăng-Giai ra kinh-lược Bắc-kỳ. Ông Đăng-Giai dẹp xong, thì một bọn khác nồi lên lấy danh là khởi-nghĩa để tồn ông Lê Duy-Cự lên làm vua. Bọn này thường gọi là "giặc châu chấu" do một nhà danh nho đứng đầu. Nhà danh-nho ấy là ông Cao Bá-Quát.
  • Cao Bá Quát
  • NXB Tân Dân 1940
  • Trúc Khê (Ngô Văn Triện)
  • 172 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/1E71E5F5F1616F3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page