Cao Đài Xuất Thế (Ấn Bản 2013) - Trần Thanh Danh, 136 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 31, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cao Đài Xuất Thế
  Ấn Bản 2013
  Trần Thanh Danh
  136 Trang
  Đạo Cao Đài xuất thế ngày 14, 15 tháng 10 năm Bính Dần (1926), tại một tỉnh Cực Đông Miền Nam
  nước Việt Nam gần một Thế Kỷ. Thời gian qua có nhiều người ở các nền Đạo Giáo và Lương Dân Quốc Nội. Quốc Ngoại đã đến viếng Tôn Giáo nầy tại Tòa Thánh Tây Ninh, và cũng còn có người chưa có dịp đến viếng.
  Người đến thì được thấy, còn người chưa đến thì chỉ nghe... Những người có đến, hay những người được nghe, ai ai cũng mong muốn có một tập tài liệu Tổng Hợp Giáo Truyền để nghiên cứu về Đấng Cao Đài xuất thế!
  Tôn ý cao thượng đó, rất hài hòa chơn lý, lành mạnh của mọi người; và dĩ nhiên phải có.Hiển linh thay! Đạo khai trong thời kỳ Hạ ngươn chuyển thế.....
  Bần sĩ là một vị Chức Sắc Thiên Phong của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài làm nhiệm vụ của Hội Thánh
  giao phó.... Giữ gìn Chơn truyền khuôn viên Đạo Pháp. Đã từng bị lao lý, trằm mình trong cơ thử thách! Năm năm cắm cố, sáu năm lưu đày!...

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page