Cao Thượng Phẩm, Luật Tam Thể, Nữ Đầu Sư Hương Hiếu (Ấn Bản 1972) - Trần Văn Rạng, 227 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 26, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cao Thượng Phẩm
  Luật Tam Thể
  Nữ Đầu Sư Hương Hiếu
  Ấn Hành 1972
  Soạn giả: Hiền Tài Trần Văn Rạng
  227 Trang
  Người đời thường nói, hùm chết để da, người ta chết để tiếng.Các đấng anh hùng liệt sĩ khai quốc công thần, đứng về phương diện quốc gia thanh danh vẫn lưu truyền thế đại huống chi các bậc giáo chủ khai nguyên nền Đạo, đem triết lý nhiệm mầu làm ngọn đèn chân lý soi sáng ngàn đời cho nhơn loại Đại Đồng há chẳng là những bậc vạn thế sư được mãi tôn sùng?
  Như Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư đây là người tiền bối đứng vào đứng vào bậc tam đại vĩ nhân cùng Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc và Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang, đầu công khai sáng nền Đạo Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.Quyền tiểu sử Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư được ông Hiền Tài Trần Văn Rạng trưởng nhiệm giáo lý Ban Thế Đạo soạn khảo rất công phu gồm nhiều đoạn và được xem như phần tổng quát trên bước đường đời cũng như đường Đạo của một bậc vĩ nhân tiền hiền của Đạo.
  Đức Cao Thượng Phẩm là một đấng siêu phàm, tự giác trong kiếp mộng trần được Đức Chí Tôn thâu dụng
  đứng hàng đầu trong Thánh Thể Đức Chí Tôn về Hiệp Thiên Đài, Đức Ngài rất dài công khai cơ phổ độ, lập Đạo từ lúc sơ khai, là một ân nhân của toàn Đạo, đã chẳng màng khổ hạnh chấp nhận cơ hàn đặt chơn trước nhứt nơi khí độc rừng thiêng để khai mở ngôi Thánh Địa ngày nay, đã trở thành nơi Tổ Đình nền chơn giáo lưu truyền vạn đại.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page