Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Vũ Đình Hòa

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Nov 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật được viết cho sinh viên năm thứ hai sau khi học sinh đã có kiến thức đại cương về lập trình bằng một ngôn ngữ bậc cao, chẳng hạn Pascal, C, ….
  • Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về những cấu trúc dữ liệu thông dụng, nâng cao và những thao tác trên cấu trúc đó.
  • Cung cấp một số thuật toán cơ bản và rèn luyện một số kỹ năng phân tích thuật toán cho sinh viên
  • Rèn luyện cho sinh viên cách áp dụng các cấu trúc dữ liệu đã học và tư duy thuật toán để có thể thiết kế và cài đặt một số chương trình bằng một ngôn ngữ bậc cao.
  • Tạo điều kiện nâng cao về kĩ thuật lập trình , về phương pháp giải các bài toán, giúp sinh viên có khả năng đi sâu thêm vào các môn học chuyên nghành như cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hệ chuyên gia, ngôn ngữ hình thức, chương trình dịch, ..v..v.
  Giáo trình bao gồm các chương với nội dung sau đây:
  1. Vai trò của cấu trúc dữ liệu trong một đề án tin học
  2. Thiết kế và phân tích giải thuật
  3. Đệ qui và giải thuật đệ qui
  4. Cấu trúc dữ liệu tuyến tính và cách cài đặt bằng mảng
  5. Cấu trúc dữ liệu tuyến tính và cách cài đặt bằng danh sách liên kết
  6. Cây
  7. Sắp xếp
  8. Tìm kiếm
  Download nội dung giáo trình.
  Chú ý:
  Giáo trình điện tử của trường ĐHSP Hà nội là một loại học liệu điện tử đã được đóng gói theo chuẩn SCORM 1.2. Để học được nội dung của giáo trình này cần phải được chạy trên một hệ thống quản lý học trực tuyến (LMS) hoặc là một phần mềm có thể thưc thi được các gói học liệu theo chuẩn SCORM 1.2 – như Reload Player.
  Các yêu cầu kỹ thuật
  Để học được các giáo trình này trên máy tính cá nhân, cần phải cài đặt các phần mềm sau:
  - Phần mềm Reload Player
  - Phần mềm JavaRuntime Enviroment
  Bạn có thể download hướng dẫn và bộ công cụ các phần mềm hỗ trợ trên tại đây.
  • Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
  • NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007
  • Vũ Đình Hòa
  • File HTLM
  • CD-ROM
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/D7AE9B7897284C5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jun 5, 2019

Share This Page