Cây Ăn Quả Có Múi Công Nghệ Sinh Học Chọn Tạo Giống (NXB Nông Nghiệp 2008) - Đỗ Văn Vịnh, 259 Trang

Discussion in 'Cây Ăn Quả' started by nhandang123, Feb 8, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Ở nước ta, trong số các loại cây ăn quả, cây ăn quả có múi đứng thứ hai sau chuối về tầm quan trọng và ý nghĩa kinh tế. Diện tích trồng cây ăn quả có múi ở nước ta tăng nhanh. Năm 1990 cả nước có 19.062 ha cam quýt với sản lượng 119.238 tấn (Vù Còng Hậu, 1996). Năm 2005, điện tích trồng đã tăng lên 108.700 ha với sản lượng 775.500 tấn (Tổng cục thống kê, 2005). Tuy nhiên, tăng trưởng về điện tích và sản lượng cây ăn quả có múi chưa bền vững, sản xuất còn rất manh mún, tự phát, chưa có quy hoạch tổng thể và định hướng lâu dài. Sản xuất có chiều hướng bấp bênh do bệnh địch và cơ cấu giống chưa ổn định. Diên tích trồng mới tăng nhanh, nhưng diên tích phá đi hàng năm cũng không nhỏ.
  • Cây Ăn Quả Có Múi Công Nghệ Sinh Học Chọn Tạo Giống
  • NXB Nông Nghiệp 2008
  • Đỗ Văn Vịnh
  • 259 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet/cay-an-qua-co-mui-cong-nghe-sinh-hoc-chon-tao-giong-18036.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Quoc_Khanh_BL likes this.

Share This Page