Chân Lý Và Sự Thật (NXB Chính Trị 2020) - Vũ Hoàng Công, 330 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by nhandang123, Jun 16, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Cuốn sách tập hợp 25 bài chính luận của tác giả Vũ Hoàng Công nhằm làm rõ các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có những thành tựu về dân chủ, quyền con người, quyền tự do thông tin, tôn giáo, tín ngưỡng,... Với việc luận giải, làm rõ những vấn đề đặt ra, cuốn sách có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, mang tính thời sự, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
  • Chân Lý Và Sự Thật
  • NXB Chính Trị 2020
  • Vũ Hoàng Công
  • 330 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1JfeIgyp9MzQP62SyOu544UgBWC-yb3p_
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 17, 2022

Share This Page