Chánh Ngoa Tập - Sa Môn Châu Hoằng, 32 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 18, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chánh Ngoa Tập
  (Uốn nắn những điều sai ngoa)
  (trích từ bộ Vân Thê Pháp Vựng)
  Đời Minh, chùa Vân Thê ở Cổ Hàng,
  Sa-môn Châu Hoằng soạn
  Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa chuyển ngữ
  Giảo chánh: Minh Tiến & Huệ Trang & Vạn Từ
  Trong đời gần đây, trên y ca-sa thêu hình chư Phật, gọi là Thiên Phật Y (y ngàn đức Phật), đấy là điều sai ngoa. Tượng Phật chỉ nên vâng đội trên đầu, gánh vác trên vai mà thôi. Treo, giắt trên ngực hay bụng đã phạm lỗi khinh nhờn, huống là thêu kín khắp thân, từ eo và đầu gối trở xuống đều là [hình tượng] Phật! Lỗi ấy chẳng thể nào kể xiết! Bậc Luân Vương phước trùm thiên hạ, chắc chẳng phải là lời nói xuông. Do đã trở thành thói quen từ lâu nên [Tăng sĩ cứ khinh nhờn đắp Thiên Phật Y] chẳng tự hay biết. Xin bậc cao minh rủ lòng xét soi lời lẽ của kẻ quê mùa, hãy thận trọng đừng mặc y ấy. Nếu hỏi: “Như vậy thì quả thật không có Thiên Phật Y hay sao?” Thưa: “Có chứ! Chính là y hai mươi lăm điều hiện thời, đấy chính là y được truyền bởi một ngàn đức Phật. Phật dạy tỳ-kheo: ‘Y tăng-già-lê này của ta, quá khứ, vị lai chư Phật đều do mặc y này mà được giải thoát”. Đấy chính là bằng chứng vậy.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page