Chế Độ Chính Sách Mới-Lao Động, Tiền Lương, Tiền Công, Trợ Cấp, Phụ Cấp, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Nov 23, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chế Độ Chính Sách Mới-Lao Động, Tiền Lương, Tiền Công, Trợ Cấp, Phụ Cấp, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  NXB Thống Kê 2009
  Phạm Sỹ, Hải Quỳnh
  633 Trang
  Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:
  - Phần 1: Quy định chung.
  - Phần 2: Mức lương tối thiểu chung và hệ thống thang bảng lương.
  - Phần 3: Điều chỉnh tiền lương, tiền công theo mức lương tối thiểu chung và vùng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và đơn vị sự nghiệp.
  - Phần 4: Điều chỉnh tiền lương, tiền công theo mức lương tối thiểu chung và vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn.
  - Phần 5: Điều chỉnh tiền lương, tiền công theo mức lương tối thiểu chung và vùng đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
  - Phần 6: Điều chỉnh tiền lương, tiền công theo mức lương tối thiểu chung và vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
  - Phần 7: Chế độ trợ cấp, phụ cấp. lương hưu.
  - Phần 8: Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
  - Phần 9: Chính sách thuế thu nhập cá nhân liên quan đến tiền lương tiền công, bảo hiểm xã hội.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page