Chế Độ Chính Trị Trung Quốc (NXB Tổng Hợp 2012) - Doãn Trung Khanh, 144 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Trung Quốc' started by bhanh8, Jun 4, 2014.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-10-9_11-42-54.png
  Phạm vi chế độ chính trị đề cập đến rất rộng, chế độ chính trị cụ thể của những quốc gia khác nhau thì có những đặc sắc không giống nhau. Chế độ chính trị Trung Quốc hiện nay bao gồm: Bộ máy Nhà nước, Chế độ Bầu cử, Chế độ Đại hội đại biểu Nhân dân, Chế độ Chủ tịch nước, Chế độ Hành chính, Chế độ Tư pháp, Chế độ Quân sự, Chế độ Hợp tác Đa đảng và Hiệp thương chính trị, Chế độ Dân chủ cơ sở.Nền tảng của Trung Quốc trong lịch sử là một quốc gia có chế độ đơn nhất. Năm 1949 nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập đến nay, chế độ tự trị khu vực dân tộc không ngừng được hoàn thiện, sau khi khôi phục chủ quyền cho Hồng Kông và Ma Cao thì thiết lập chế độ đặc khu hành chính, Trung Quốc hiện đại đã phát triển trở thành một quốc gia đơn nhất có nhiều đặc điểm phức hợp.
  Tất cả quyền lực của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đều thuộc về nhân dân. Nhân dân dựa vào quy định của pháp luật, thông qua các hình thức và con đường, quản lý những công việc hành chính của nhà nước, quản lý sự nghiệp kinh tế và văn hóa, quản lý những công việc liên quan đến xã hội. Chế độ dân chủ cơ sở tại Trung Quốc hiện đại bao gồm tự trị thôn dân, tự trị dân cư thành thị và quản lý dân chủ xí nghiệp. Chế độ bầu cử của Trung Quốc hiện đại, bảo đảm công dân đủ mười tám tuổi, không phân biệt dân tộc, chủng tộc, giới tính, nghề nghiệp, hoàn cảnh xuất thân, tôn giáo tín ngưỡng, trình độ giáo dục, tình trạng tài sản, thời hạn cư trú, ngoài những cá nhân bị tước đoạt mất quyền chính trị thì ai cũng được hưởng quyền bầu cử và được bầu cử.Chính quyền nhà nước của Trung Quốc hiện nay lấy chế độ Đại hội đại biểu nhân dân làm nền tảng để tổ chức, thành lập các tổ chức. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Đại hội đại biểu nhân dân địa phương các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước. Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là nguyên thủ quốc gia. Quốc vụ viện và Chính quyền nhân dân địa phương các cấp cấu thành nên Cơ quan hành chính nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án địa phương các cấp, Tòa án nhân dân chuyên môn cấu thành nên cơ quan xét xử nhà nước, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân địa phương các cấp, Viện kiểm sát nhân dân chuyên môn cấu thành nên Cơ quan kiểm sát quốc gia. Ủy ban quân sự trung ương lãnh đạo lực lượng vũ trang quốc gia. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Đại hội đại biểu nhân dân địa phương các cấp có vị trí hạt nhân quan trọng trong hệ thống chính quyền Trung Quốc. Cơ quan hành chính nhà nước, Cơ quan xét xử, Cơ quan kiểm sát đều do Đại hội đại biểu nhân dân bầu ra, phụ trách quản lý các cơ quan và cũng chịu sự giám sát của các cơ quan đó.Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo nhân dân Trung Quốc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Kể từ khi Tân Trung Quốc được thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc trở thành Đảng chấp chính của Trung Quốc hiện nay, cùng với các đảng dân chủ khác tiến hành hợp tác và hiệp thương chính trị, có vai trò chủ chốt quan trọng trong việc phát huy chức năng, vai trò lãnh đạo trong các công việc của đất nước.
  • Chế Độ Chính Trị Trung Quốc
  • NXB Tổng Hợp 2012
  • Doãn Trung Khanh
  • Dịch: Nguyễn Mạnh Sơn
  • 144 Trang
  • File PDF-SCAN (màu)
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76966
  https://drive.google.com/file/d/1KS4IevnAwvWxTzRixo2bCcp98GbT7IPw
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 9, 2022

Share This Page