Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Quyển 1-Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán (NXB Thống Kê 2008) - Bộ Tài Chính

Discussion in 'Nghiệp Vụ Thuế-Kế Toán' started by Xnhi345, Jun 6, 2024.

 1. Xnhi345

  Xnhi345 Active Member

  upload_2024-6-6_22-55-53.png
  Ngày 20/3/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC lan hành Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước từ năm tài chính 2006, thay thế Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT. Ngày 31/12/2007 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 161/2007/TT- BTC về hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ- BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
  • Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Quyển 1-Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán
  • NXB Thống Kê 2008
  • Bộ Tài Chính
  • 493 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvien.vinhuni.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=95136
  https://drive.google.com/file/d/1X2aC95twynxaGwl5M6xaUxFh_Xl0K4CU
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page