Chế Độ Quan Lại Triều Lê Sơ 1428-1527 (NXB Chính Trị 2020) - Nguyễn Thị Thu Hòa, 262 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by thuongle16232@, Dec 12, 2020.

 1. [​IMG]
  Cuốn sách hệ thống hóa các vấn đề lý luận về quan lại và chế độ quan lại thời phong kiến ở Việt Nam; luận giải cơ sở hình thành chế độ quan lại triều Lê sơ; tìm hiểu về chế độ tuyển chọn quan lại; tìm hiểu việc sử dụng quan lại triều Lê sơ (phân công, bố trí công việc, thăng – giáng, khảo thí – khảo khóa, kiểm tra, văn hóa hành chính, đạo đức công vụ của quan lại, việc thực hiện chế độ đãi ngộ đối với quan lại)… triều Lê sơ; nhìn nhận, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chế độ quan lại triều Lê sơ trong mối liên hệ chặt chẽ với chế độ công vụ, công chức ngày nay; luận giải và đúc rút những giá trị tham khảo quý báu đới với việc hoàn thiện thể chế quản lý, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cấp bách của cải thiện chế độ công vụ, công chức nói riêng, công cuộc cải cách hành chính nói chung.
  • Chế Độ Quan Lại Triều Lê Sơ 1428-1527
  • NXB Chính Trị 2020
  • Nguyễn Thị Thu Hòa
  • 262 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1yJSPsEwn-MqHlBlDVNiUG6gmN-fFYU_Q
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 17, 2022

Share This Page