Chi Tiết Máy Tập 1 (NXB Giáo Dục 1997) - Nguyễn Trọng Hiệp, 214 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Cơ Khí' started by quanh.bv, Oct 8, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Được sự ủy nhiệm củn Ban thư kí môn học chi tiết máy các Trường Đại học, năm 1969 chúng tôi đã biên soạn Cuốn sách "Chi tiết máy” theo chương trình do Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp duyệt, Nhà xuất bản Đại học và THCN xuất bản. Trên cơ sở tiếp thu những kinh nghiệm giảng dạy và được sự phân công của tập thể bộ môn Chi tiết máy Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chúng tôi soạn lại cuốn sách này. Nhiều chương được viết mới, bổ sung hoặc sửa đổi nhằm đáp ưng yêu cầu cải cách giáo dục và phản ánh một số thành tựu khoa học mới trong tính toán thiết kế chi tiết máy. Trong phần đầu của cuốn sách có trình bày đầy đủ hơn những hiển thức cơ bản về tính toán thiết kế máy và chi tiết máy.
  Cuốn sách này có thể dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành cơ khí của các Trường đại học kỹ thuật , đồng thời làm tài liệu tham khảo để tính toán thiết kế máy và chi tiết máy .
  • Chi Tiết Máy Tập 1
  • NXB Giáo Dục 1997
  • Nguyễn Trọng Hiệp
  • 214 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://opacdigital.thuvien.cfi.edu.vn/wpDetail_View_FullSize.aspx?Id=990
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 27, 2019

Share This Page