Chiến Khu Ở Miền Đông Nam Bộ 1945-1958 (NXB Hồ Chí Minh 1996) - Hồ Sơn Đài, 215 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by nhandang123, Jul 14, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Học thuyết quân sự của chủ nghĩa Mác - Lê nin cho rằng vấn đê căn cứ địa cách mạng, vấn đề hậu phương cách mạng là một trong những nhẫn tổ thường xuyên có tác dụng quyết định vận mệnh của cuộc chiến tranh. Kế thừa truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc của cha ông, Đảng ta, trong cuộc kháng chiến chống thực dấn Pháp dã chứ trọng lãnh dạo xây dựng căn cứ địa kháng chiến, coi đó là một bộ phận quan trọng trong đường lối chiến tranh nhân dân chổng xâm lược. Hàng loạt căn cứ địa nổi tiếng ra đời ở Việt Bắc, Thanh - Nghệ - Tĩnh, Nam - Ngãi - Bình - Phú, Đồng Tháp, U Minh... đã giữ một vai trò đặc biệt quan trọng, góp phan làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dàn Pháp.
  • Chiến Khu Ở Miền Đông Nam Bộ 1945-1958
  • NXB Hồ Chí Minh 1996
  • Hồ Sơn Đài
  • 215 Trang
  • File PDF
  link download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=16310
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 14, 2017

Share This Page