Chiến Lược Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Và Phát Triển Bền Vững Kinh Tế Biển Việt Nam

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-17_20-49-39.png
  Vùng biển nước ta rộng gấp ba lần diện tích lãnh thổ đất liền, chiếm khoảng 29% diện tích toàn Biển Đông. Sự phân hóa tự nhiên như vậy đã tạo nên tính đa dạng về cảnh quan, tài nguyên biển và tiềm năng phát triển các lĩnh vực kinh tế biển, đảo; tạo tiền đề cho bảo đảm an ninh, quốc phòng đất nước từ phía biển. Thừa nhận luận điểm của thời đại: Thế kỷ XXI là kỷ nguyên của đại dương, Đảng và Nhà nước ta coi phát triển kinh tế biển nhanh, hiệu quả và bền vững, gắn với bảo đảm an ninh, chủ quyền biển, đảo là những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và ưu tiên cao nhất. Quán triệt tinh thần đó, ngày 09 tháng 02 năm 2007, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã thông qua Nghị quyết số 09/2007/NQ-TW về ban hành Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 với mục tiêu chung: Phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển. Ngày 07 tháng 10 năm 2008, Ban Bí thư đã ban hành Thông báo số 188-TB/TW về đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X, trong đó yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, có hệ thống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo.
  • Chiến Lược Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Và Phát Triển Bền Vững Kinh Tế Biển Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2019
  • Nguyễn Chu Hồi
  • 232 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/EFFB7AB06B48974
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 17, 2021

Share This Page