Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Của Đế Quốc Mỹ Và Các Thế Lực Phản Động Quốc Tế Chống Chủ Nghĩa Xã Hội

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 15, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-15_21-36-33.png
  Chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ bao giờ cũng coi sự tồn tại của chủ nghĩa xã hội và các nước XHCN là sự uy hiếp sống còn đối với chủ nghĩa tư bản. “Diễn biến hòa bình” được đề ra, từ là một phương thức, một thủ đoạn từng bước hoàn chỉnh thành một chiến lược, hòng lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phủ định hình thái ý thức của chủ nghĩa Mác - Lênin, duy trì thế giới thống nhất theo chủ nghĩa tư bản.
  Cuốn sách tập trung làm rõ bản chất chống cộng triệt để của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế; quá trình hình thành và hoàn chỉnh chiến lược “diễn biến hòa bình”; từ đó rút ra bài học sau sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu; mô hình và những vấn đề trọng yếu trong thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá Nhà nước Việt Nam XHCN.
  • Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Của Đế Quốc Mỹ Và Các Thế Lực Phản Động Quốc Tế Chống Chủ Nghĩa Xã Hội Và Chống Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa
  • NXB Tổng Cục II-Bộ Quốc Phòng 1993
  • Nguyễn Anh Lân
  • 191 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7636
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page