Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình-Nhận Diện Và Đấu Tranh Tập 8 (NXB Quân Đội 2018) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 23, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-23_23-0-9.png
  Sau khi các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch coi Việt Nam là một trọng điểm của chiến lược "diễn biến hòa bình". Chúng ráo riết tiến hành nhiều âm mưu và thủ đoạn thâm độc, vừa tinh vi vừa trắng trợn; triệt để lợi dụng những sai lầm và khuyết điểm của Đảng ta trong lãnh đạo công cuộc đổi mới xây dựng đất nước để xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, gây sức ép đòi thực hiện "đa nguyên chính trị", "đa đảng đối lập", "phi chính trị hóa" quân đội; lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; kích động nhân dân chống đối Đảng, Nhà nước; ủng hộ và tiếp tay cho các phần tử phản động trong và ngoài nước chống phá cách mạng nước ta... Nhận rõ sự nguy hại của chiến lược "diễn biến hòa bình", dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đề cao cảnh giác, chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống có hiệu quả; góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, đưa đất nước vững bước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa.
  Nội dung Tập 8 gồm hai phần:
  Phần thứ nhất: Bóc trần những thủ đoạn chống phá Đảng; lợi dụng những vấn đề dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch.
  Phần thứ hai: Cảnh giác với những chiêu trò lợi dụng các vấn đề tôn giáo, tự do ngôn luận, lịch sử... để chống phá Cách mạng nước ta.
  • Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình-Nhận Diện Và Đấu Tranh Tập 8
  • NXB Quân Đội 2018
  • Nhiều Tác Giả
  • 196 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5475
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page