Chiến Lược Hưng Biên Phú Dân Của Trung Quốc (NXB Từ Điển Bách Khoa 2009) - Nguyễn Văn Căn, 412 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Trung Quốc' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Chương 1: Chiến lược “Hưng biên phú dân” ở Trung Quốc (Bối cảnh ra đời của Chiến lược “Hưng biên phú dân”; Nội dung chủ yếu của Chiến lược “Hưng biên phú dân”; “Cương yếu quy hoạch Chiến lược “Hưng biên phú dân” toàn quốc 2001-2010”; Một số giải pháp cụ thể của Trung Quốc để thực hiện Chiến lược “Hưng biên phú dân”; Một số thành quả ban đầu của Chiến lược “Hưng biên phú dân”; Những công việc chủ yếu cần làm trước mắt để đẩy mạnh Chiến lược “Hưng biên phú dân” -- Chương 2: Quá trình thực hiện ở hai tỉnh Quảng Tây và Vân Nam giai đoạn 2000-2006 (Quá trình thực hiện Chiến lược “Hưng biên phú dân” ở Quảng Tây; Quá trình thực hiện Chiến lược “Hưng biên phú dân” ở tỉnh Vân Nam) -- Chương 3: Một số nhận xét về Chiến lược “Hưng biên phú dân” ở Trung Quốc và liên hệ đối với Việt Nam
  • Chiến Lược Hưng Biên Phú Dân Của Trung Quốc
  • NXB Từ Điển Bách Khoa 2009
  • Nguyễn Văn Căn
  • 412 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73494
  https://drive.google.com/file/d/1-vqJNZB1ZyJD7tJWIsQRaJmwe9T0y0zf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 9, 2022

Share This Page