Chiến Lũy Tháp Mười (NXB Văn Học 2006) - Hoài Anh, 244 Trang

Discussion in 'Tiểu Thuyết Lịch Sử' started by admin, Mar 14, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ngọn đuốc lá dừa truyền từ tay Trương Định qua Thiên Hộ Võ Duy Dương, Đốc Binh Kiều, rồi đến Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân, Phan Ngọc Tòng, Trương Quyền, Phan Tôn, Phan Liêm, Lê Tấn Kế rồi Phan Văn Hớn... Triều đình Huế đầu hàng giặc nhưng nhân dân Nam Kỳ đồng lòng bất khuất. Thiên Hộ Dương lập chiến khu ở Đồng Tháp Mười, đánh cho giặc Pháp nhiều trận thất điên bát đảo. Sau khi tên phản bội Phạm Công Khanh dẫn đường cho Pháp đánh đồn Tiền, nghĩa quân phải tạm rút lui. Thiên họ Dương giao binh quyền cho đốc binh Nguyễn Tấn Kiều, tung tin là ông ra Huế xin quân cứu viện, nhưng kỳ thực là ông đi liên lạc với các đám nghĩa quân ở khắp nơi, huấn luyện những hàng binh Âu Phi, trong đó có người Pháp Linguet và những người lính Tagals gồm người Angieri, Maroc, Tuynidi...
  Cuối cùng ông mang đội quân chí nguyện đó phối hợp cùng đại quân thình lình xuất hiện, đánh đồn giặc ở Cần Lố, tiêu diệt quân Pháp và bon tay sai phản bội, mở thông con đường tiếp tế lương thực vũ khí cho căn cứ trung tâm Đồng Tháp. Hoài Anh là người rất yêu thiên nhiên và con người Nam Bộ.Tiểu thuyết Chiến lũy Tháp Mười chứng tỏ điều đó.
  • Tuyển Tập Truyện Lịch Sử Quyển 12
  • Chiến Lũy Tháp Mười
  • NXB Văn Học 2006
  • Hoài Anh
  • 244 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://www.sachbaovn.vn/doc-truc-tu...ich-su-Quyen-12_-Chien-luy-Thap-Muoi-MTkwRjRB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 3, 2019

Share This Page