Chiến Thắng Điện Biên Phủ Cột Mốc Vàng Lịch Sử (NXB Chính Trị 2004) - Lê Văn Thái, 392 Trang

Discussion in 'Lịch Sử, Địa Lý' started by admin, Nov 21, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chiến Thắng Điện Biên Phủ Cột Mốc Vàng Lịch Sử
  Lê Văn Thái, Nguyễn Huy Toàn, Lê Văn Tô, Trần Anh Tuấn
  NXB Chính Trị 2004
  392 Trang
  Trong lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam, ta đã đánh đuổi nhiều kẻ thù xâm lược bờ cõi và đã lập nên nhiều chiến công oanh liệt trong đó phải nói đến hai chiến công chói lọi là đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong lịch sử kháng chiến chống Pháp của dân tộc, một trong những đỉnh cao chiến công vĩ đại là chiến thắng chiến dịch Điện Biên Phủ “lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
  Nhân kỷ niệm 59 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954 – 7/5/2013, xin giới thiệu tác phẩm “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng lịch sử” do nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2004, sách gồm 397tr, khổ 22cm.


  Nội dung cuốn sách có 3 nội dung chính:
  Phần 1. Chiến thắng Điện Biên Phủ- Thắng lợi của tư tưởng HCM về chiến tranh toàn dân và đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng
  Phần 2. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Biểu tượng sức mạnh tổng hợp trong chiến tranh giải phóng dân tộc
  Phần 3. Chiến thắng Điện Biên Phủ và quan hệ quốc tế  Nội dung cuốn sách tập trung phân tích rõ nguyên nhân chiến thắng Điện Biên Phủ là do đường lối kháng chiến của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối kháng chiến, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược là đường lối tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ bằng chiến tranh cách mạng với mục tiêu “Độc lập dân tộc, người cày có ruộng, tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Đảng và Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện chiến lược kháng chiến toàn dân, toàn diện, phát huy cao độ tính sáng tạo, của cả quân và dân, của cả bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân, du kích, tự vệ. Trong trận quyết chiến, chiến lược Điên Biên Phủ, lòng yêu nước khát vọng được sống trong độc lập, tự do hòa bình của nhân dân ta đã tạo nên tinh thần quyết chiến quyết thắng của toàn Đảng toàn dân, toàn quân ta, quyết tâm đánh thắng hoàn toàn thực dân Pháp xâm lược.

  Thông qua nội dung cuốn sách người đọc càng nhận thức được sâu sắc nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Chiến thắng Điên Biên Phủ đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài gian khổ và anh dũng của nhân dân cả nước chống thực dân Pháp xâm lược và sự can thiệp của đế quốc Mỹ. Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới”. Chiến thắng Điên Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác Lênin trong thời đại ngày nay; chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại cách mạng giải phóng dân tộc nhất định thành công.  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page