Chiến Tranh Và Hoà Bình Theo Quan Điểm Của Phật Giáo - Peter Harvey, 119 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, May 20, 2014.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Nguyên bản Anh ngữ của bản dịch là War and Peace, chương VI trong tác phẩm An Introduction to Buddhist Ethics: Foundations, Values and Issues của Peter Harvey do nhà xuất bản Cambridge University Press ấn hành năm 2000, từ trang 239-285. Peter Harvey là giáo sưPhật học tại đại học Sunderland, Anh quốc. Ông là giáo sư đầu tiên chuyên trách phân khoa Phật học và là người đồng sáng lập Hiệp hội nghiên cứu Phật học của nước Anh. Ông cũng phụtrách biên tập cho hai tạp chí Journal of Buddhist Ethics và Contemporary Studies in Buddhism.


    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page