Chiêu Quân Cống Hồ (NXB Bảo Tồn 1935) - Đặng Lễ Nghi, 20 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 8, 2024.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2024-6-8_13-44-53.png
  Có người quê ở Việt châu, Vươn-Trung Thái-thú công hầu chức phong.
  Kỳ thân tam tỉnh giữ lòng, Sánh đôi Đào-thị củng giống trâm anh.
  Không trai nối hậu vắng tanh, Huệ-Đào sớm trở một nhành mỷ-nương.
  Hiệu là Hạo-Nguyệt Vương Tường, Tục danh thủ sự gọi thường.
  Chiêu Quân Vương-Trung chồng vợ rất mừng, Nưng niêu dường ngọc ngàn cân trong lâu
  Mới vừa hai tám tuổi đầu, Khuynh thành quốc sắc ai hầu dám đang.
  Nữ-công nử-hạnh trăm đàng, Cầm kỳ thi họa sánh trang hiền tài,
  Vợ chồng yêu dấu hôm mai, Ngọc lành đợi giá trang đài chưa xong.
  Trung thu gặp lúc trăng trong. Vày vui thưởng nguyệt thong dong cả nhà.
  Chiêu Quân vui chén huỳnh hoa, Cáo say nàng mới xin ra trở về.
  Phòng loan giấc điệp đê mê, Chiêm-bao thấy quả mình về Hớn-trung.
  Hớn-vương an giấc màng rồng, Chiêm bao nang thức kiết hung đêm chầy,
  Ngự thê cung viện dầy-dầy, So bề nhan sắc người này là hơn.
  Xem quá nào rõ nguồn cơn, Ngở người tiên cảnh khác nhơn trong trần.
  • Chiêu Quân Cống Hồ
  • NXB Bảo Tồn 1935
  • Đặng Lễ Nghi
  • 20 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/14BD84uxoPNsAFnj7Y3XR0fjR80XRyDxQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page