Chính Phủ Việt Nam Từ 1945 Đến Nhiệm Kỳ Quốc Hội Khóa XII (NXB Thông Tấn 2008) - Phạm Văn Đồng

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Cuốn sách “Chính phủ Việt Nam từ năm 1945 đến nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII 2007-2011” nhằm ghi tiếp những trang sử mới của Chính phủ - Bộ máy chính quyền trong giai đoạn mới của lịch sử khi đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: - Phần thứ nhất: Chính phủ Việt Nam - Những chính sách và thành tựu. - Phần thứ hai: Chính phủ Việt Nam qua các thời kỳ, từ 1945 đến nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII 2007-2011. - Phần thứ ba: Tiểu sử tóm tắt những người đứng đầu Chính phủ, sau Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ 1945 đến nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII 2007-2011. Chân dung các thành viên Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII 2007-2011. - Phần thứ tư: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam.
  • Chính Phủ Việt Nam Từ 1945 Đến Nhiệm Kỳ Quốc Hội Khóa XII
  • NXB Thông Tấn 2008
  • Phạm Văn Đồng
  • 668 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73500
  https://drive.google.com/file/d/1T-YJ3P8Qoh_J5GhlUDw5PceKFYQmh8IM
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 16, 2022

Share This Page