Chinh Phục Những Khoảng Cách (NXB Phổ Thông 1974) - Ánh Ngọc, 110 Trang

Discussion in 'Kiến Thức Phổ Thông' started by nhandang123, Aug 4, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Nhằm giúp bạn dọc hièu biẽt thêm kiến thức phò thông vẽ giao thông vận tảỉ, trên cơ sà dó tích cực phát huy sáng kiến, phần khòỉ hoằn thành kẽ hoạch giao thông vận tải trong kẽ hoạch 2 năm khôi phục và phát triền kinh tể của Nhầ nước 1974 —1975, Nhà xuầt bản Phổ thông xuầt bản cuổn sách Chỉnh phục nhừng khoảng cách
  Cuốn sách không dề cập dẽn toàn bộ quá trình phát triền của ngành giao thông thế giới. Bằng cách kè chuyện sinh dộng, cụ thề, cắc tác giả muốn giới thiệu với bạn dọc một sổ nét về phắt minh, phát triền và vẽ những con người phát minh, rút ra từ trong lịch sử tiến bộ kỹ thuật của ngành giao thông vận tải thế giới. Riêng về Việt Nam, lịch sử phát triền giao thông vận tải khá phong phú Chúng tôi sẽ giới thiệu trong một dịp khác.
  • Chinh Phục Những Khoảng Cách
  • NXB Phổ Thông 1974
  • Ánh Ngọc
  • 110 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/77995FB63FC6C1C
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: May 28, 2019

Share This Page