Chính Quyền Địa Phương Trong Việc Bảo Đảm Thực Hiện Quyền Công Dân Ở Việt Nam

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Cuốn sách gồm 3 phần. Phần thứ nhất: Bảo đảm thực hiện quyền công dân - chức năng cơ bản của chính quyền địa phương -- Phần thứ hai: Thực tiễn bảo đảm thực hiện quyền công dân của chính quyền địa phương ở Việt Nam -- Phần thứ ba: Giải pháp hoàn thiện thể chế và hoạt động bảo đảm thực hiện quyền công dân của chính quyền địa phương
  • Chính Quyền Địa Phương Trong Việc Bảo Đảm Thực Hiện Quyền Công Dân Ở Việt Nam
  • NXB Chính Trị Hành Chính 2009
  • Nguyễn Thị Phượng
  • 304 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73501
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 16, 2021

Share This Page