Chính Sách An Toàn Môi Trường Của Ngân Hàng Thế Giới (NXB Thống Kê 2004) - Nguyễn Thế Phương

Discussion in 'Kỹ Thuật Môi Trường' started by quanh.bv, Nov 12, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Việt Nam đang thực hiện nhiều dự án lớn và phức tạp được tài trợ thông qua hình thức hỗ trợ phát triển quốc tế. Nhiều dự án trong số đó có những ảnh hưởng môi trường và xã hội quan trọng cần phải được đánh giá trước khi thực hiện dự án cũng như phải được giám sát trong suốt quá trình thực hiện. Chính phủ Việt Nam áp dụng các công cụ pháp lý nhằm đằm bão rằng các ảnh hướng về môi trường và xã hội phải được đánh giá trước khi cho phép dự án tiến hành thi công và đi vào hoạt động. Đối với những dự án có các tác động được coi là không thể chấp nhận (chẳng hạn như chúng sẽ làm mắt các khu cư trú tự nhiên quan trọng) thì chủ dự án phải đưa ra các biện pháp giảm thiểu để ngăn ngừa hoặc giằm các tác động đó đến mức có thể chấp nhận. Trong quá trình thực hiện vận hành dự án, chủ dự án phải thường xuyên theo dõi các tác động môi trường và xã hội.
  • Chính Sách An Toàn Môi Trường Của Ngân Hàng Thế Giới
  • NXB Thống Kê 2004
  • Nguyễn Thế Phương
  • 185 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/710
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 1, 2020

Share This Page