Chính Sách Biển Của Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập Quốc Tế - Lý Luận Và Thực Tiễn

Discussion in 'Biển Đảo Việt Nam' started by quanh.bv, Jul 31, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-9-9_10-53-13.png
  Trải qua các thời kỳ lịch sử, biển đảo luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với chủ quyển và an ninh biên giới quốc gia cũng như sự phát triển các lĩnh vực kinh tế biển đối với các quốc gia, dân tộc ven biển, quốc gia quân đảo và quốc gia đảo. Trong dòng chảy chung đó, Nhà nước Việt Nam quả các thời kỳ lịch sử đều xây dựng và thực thi chính sách biển, có những giai đoạn chính sách biển đã thể hiện được sự đồng bộ và có hiệu quả trong thời kỳ đổi mới. Đây là nội dung vô cùng cần thiết đối với quá trình xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hiện nay. Quá trình triển khai chính sách biển của Nhà nước Việt Nam trong tiễn trình hội nhập quốc tế có ý nghĩa thực tiễn và thời sự. Tuy. nhiên, cho đến nay chưa có một cuốn giáo trình hay một cuốn sách chuyên khảo nào viết về nội dung này để thỏa mãn nhu cầu của sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trong các nhà trường đào tạo các chuyên ngành về khoa học xã hội và tự nhiên liên quan đến biển đảo.
  • Chính Sách Biển Của Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập Quốc Tế
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2018
  • Nguyễn Thanh Minh
  • Số trang: 1127
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/chinh-73326.html
  https://drive.google.com/file/d/1r2_gNxKvHrjKTcICvu9Gz4DUcaGHVMvZ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 9, 2022

Share This Page