Chính Sách, Cơ Chế Tài Chính Phục Vụ Xây Dựng Nông Thôn Mới (NXB Tài Chính 2018) - Bộ Tài Chính

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by nhandang123, Aug 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững. Để giúp bạn đọc nắm bắt một cách tổng hợp, đầy đủ đường lối, định hướng chung và cụ thể về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nhà xuất bản Tài chính phối hợp với Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp - Bộ Tài chính xuất bản cuốn sách “Chính sách, cơ chế tài chính phục vụ xây dựng nông thôn mới”.
  • Chính Sách, Cơ Chế Tài Chính Phục Vụ Xây Dựng Nông Thôn Mới
  • NXB Tài Chính 2018
  • Bộ Tài Chính
  • 762 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  https://tiki.vn/search?q=chinh+sach+nong+thon+moi
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 18, 2019

Share This Page