Chính Sách, Cơ Chế Tài Chính Thực Hiện Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Và Chương Trình Mục Tiêu

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by nhandang123, Aug 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Để tạo điều kiện cho các bộ, ngành, địa phương chủ động lồng ghép, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả, hạn chế dàn trải, trùng lắp, từ 16 chương trình mục tiêu quốc gia của giai đoạn 2011 - 2015, Quốc hội đã rút xuống chỉ còn 2 chương trình là Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững (theo Nghị quyết 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020). Đồng thời, Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết 73/NQCP phê duyệt chủ trương đầu tư 21 Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020. Để giúp bạn đọc nắm bắt một cách tổng hợp, đầy đủ đường lối, định hướng chung và cụ thể về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020, Nhà xuất bản Tài chính phối hợp với Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp - Bộ Tài chính xuất bản cuốn sách “Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020”.
  • Chính Sách, Cơ Chế Tài Chính Thực Hiện Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Và Chương Trình Mục Tiêu Giai Đoạn 2016-2020
  • NXB Tài Chính 2018
  • Bộ Tài Chính
  • 683 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  https://tiki.vn/search?q=tai+chinh+quoc+gia
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 18, 2019

Share This Page