Chính Sách, Cơ Chế Tài Chính Với Hoạt Động Khuyến Nông, Khuyến Lâm, Khuyến Ngư Và Phát Triển Kinh Tế

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by nhandang123, Jun 8, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-8-19_0-43-36.png
  Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường, sinh thái của đất nước. Do đó, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân là nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “Đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái phát triển toàn diện cả về nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững,...”.
  • Chính Sách, Cơ Chế Tài Chính Với Hoạt Động Khuyến Nông, Khuyến Lâm, Khuyến Ngư Và Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn
  • NXB Chính Trị 2020
  • Nhiều Tác Giả
  • 230 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/2A03BCE645452A6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 19, 2021

Share This Page