Chính Sách Công Của Hoa Kỳ Giai Đoạn 1935-2001 (NXB Thống Kê 2001) - Lê Vinh Danh, 917 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Hoa Kỳ' started by AA2, Feb 20, 2021.

 1. AA2

  AA2 Member

  [​IMG]
  Đa số các nhà Khoa học chính trị Mỹ đều đồng ý rằng, Chính sách công, hiểu một cách ngắn gọn, nó là những công việc mà chính quyền quyết định làm hoặc quyết định không làm. Tất cả những hoạt động hằng ngày của chính quyền đều nằm trong chuỗi hệ thống các tác nghiệp được sắp xếp từ trước, và quá trình sắp xếp, cũng như thực hiện các hoạt động nói trên nằm trong phạm trù gọi là Chính sách công. Ngày nay, Chính sách công của Hoa Kỳ không ngừng được điều chỉnh. Có thể nói, nó được làm mới từng ngày để phù hợp với những điều kiện luôn biến động trong và ngoài xã hội. Nhưng bên cạnh những điều chỉnh tất yếu, rất nhiều chính sách và cách thiết kế chính sách được xây dựng ở cấp chính quyền Trung ương từ những năm thập niên 20, 30.
  Lề lối quản trị hay thiết kế chính sách công có thể xem là cố định nói trên gần như là nền tảng chính trong hệ thống hành chính Hoa Kỳ, bởi nó phản ánh việc phục vụ các quyền lợi cơ bản và không thay đổi của nước Mỹ mà chính quyền, đơn vị đại diện của đất nước có trách nhiệm phải làm. Với những mục tiêu tương đồng về lợi ích quốc gia, lề lối thiết kế và quản trị mang tính cơ bản này có thể là kinh nghiệm tốt cho các nước đang phát triển xem xét. Qua các nội dung được thể hiện trong công trình nghiên cứu này, các nước đang phát triển có thể học hỏi được từ Mỹ, đó là qui trình công nghệ trong hoạt động thiết kế và thực hiện chính sách với những thích nghi và điều chỉnh tất yếu. Và đây cũng là mục tiêu mà công trình này mong muốn.
  • Chính Sách Công Của Hoa Kỳ Giai Đoạn 1935-2001
  • NXB Thống Kê 2001
  • Lê Vinh Danh
  • 917 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=241754
  https://drive.google.com/file/d/11v262A3V1CLSGtrQTLlgXUu9CeSG4U8h
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 28, 2022

Share This Page