Chính Sách Đa Văn Hóa Australia (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Trần Cao Bội Ngọc, 342 Trang

Discussion in 'Địa Lý Học' started by DerikBup, Apr 13, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Cuốn sách: “Chính sách đa văn hóa Australia – vấn đề bảo tồn và phát triển văn hóa cư dân bản địa” là một chuyên khảo khoa học của TS. Trần Cao Bội Ngọc đề cập đến những cơ sở lý thuyết và hướng tiếp cận nghiên cứu nhân học văn hóa, giới thiệu tổng quan về nước Australia và cộng đồng cư dân bản địa; giới thiệu bức tranh toàn cảnh về hoạt động sinh kế, tập quán sinh sống, tín ngưỡng và lễ hội, ngôn ngữ và nghệ thuật, tổ chưc xã hội của cộng động cư dân bản địa Australia. Cuốn sách cũng giới thiệu bối cảnh ra đời và nội dung của chính sách đa văn hóa của chính phủ Australia và tác động của nó đến đời sống muôn mặt của văn hóa cư dân bản địa và đặt ra những vấn đề cấp thiết trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa của họ – một cộng đồng cư dân có mặt sớm nhất ở nước Australia mà trong quá khứ đã chịu đựng những thiệt thòi và bất công do chính sách đồng hóa trong lịch sử Australia trước đây nhằm đưa cộng đồng cư dân này hội nhập và phát triển trong một quốc gia đa chủng tộc, đa tộc người và đa nền văn hóa. Là một chuyên khảo khoa học, cuốn sách chứa đựng những nội dung khoa học và thông tin phong phú, cập nhật, có những quan điểm khoa học rất có thể được nhiều người chia sẻ.
  Chương 1. Cơ sở lý thuyết và hướng tiếp cận văn hóa dưới góc độ nhân học
  Chương 2. Autralia và cộng đồng cư dân bản địa
  Chương 3. Hoạt động sinh kế
  Chương 4. Tập quán sinh sống
  Chương 5. Tín ngưỡng và lễ hội
  Chương 6. Ngôn ngữ và nghệ thuật
  Chương 7. Tổ chức xã hội của cộng đồng cư dân bản địa
  Chương 8. Cộng đồng cư dân bản địa trong bối cảnh chính sách đa văn hóa
  Chương 9. Bảo tồn và phát triển văn hóa cư dân bản địa từ chính sách đa văn hóa của autralia.
  • Chính Sách Đa Văn Hóa Australia
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2016
  • Trần Cao Bội Ngọc
  • 342 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/5603
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 13, 2021

Share This Page