Chính Sách Mới Về Đất Đai-Nhà Ở-Kinh Doanh Bất Động Sản-Xây Dựng-Đấu Thầu Và Văn Bản Hướng Dẫn

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Nov 22, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chính Sách Mới Về Đất Đai-Nhà Ở-Kinh Doanh Bất Động Sản-Xây Dựng-Đấu Thầu Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
  NXB Lao Động Xã Hội 2008
  Nhiều Tác Giả
  622 Trang
  Đất Đai-Nhà Ở-Kinh Doanh Bất Động Sản-Xây Dựng-Đấu Thầu những lĩnh vực liên quan mật thiết với nhau và là vấn đề nhạy cảm với thị trường hiện nay. Vì vậy, trong thời gian qua Nhà nước ta đã ban hành nhiều Văn bản pháp luật liên quan đến các lĩnh vực này.
  Chính sách pháp luật về quản lý đất đai, nhà ở luôn được sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, Nhà nước ta luôn xây dựng và hoàn thiện các chính sách về quản lý đất đai, nhà ở để giải quyết tốt các vấn đề về nhà đất cũng như các tranh chấp phát sinh, tạo điều kiện cho các công dân yên tâm đầu tư phát triển quỹ nhà đất.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page