Chính Sách Thuế - Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Jan 18, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Để cải cách hiện đại hóa ngành thuế, liên quan đến cả vấn đề chính sách và thủ tục, giúp ngành thuế có công cụ mạnh mẽ hơn trong quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp... tiết kiệm thời gian chi phí thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành, Tổng cục thuế đã ban hành nhiều văn bản mới liên quan đến lĩnh vực thuế như Luật số 106/2016/QH13 ngày 06-4-2016 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế, Thông tư 61/2016/TT-BTC ngày 11-4-2016 Hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, Thông tư 36/2016/TT-BTC ngày 26-02-2016 Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí, NĐ 108/2015/NĐ-CP ngày 28-10-2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt....
  • Chính Sách Thuế - Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Và Luật Quản Lý Thuế
  • NXB Kinh Tế 2016
  • Tiến Phát, Tiến Đạt
  • 413 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-thu-dac-biet-va-luat-quan-ly-thue-60178.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page