Chính Sách Ưu Đãi Phát Triển Doanh Nghiệp Và Các Quy Định Mới Về Quản Lý Hoạt Động Kinh Doanh

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Jan 18, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, ảnh hưởng không tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Quốc hội, Chinh phủ đã có nhiều giải pháp nhằm tháo gở khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thức đẩy sản xuất kinh doanh. Nhiều văn bản pháp quy đã được ban hành như Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16-03-2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chinh thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 04-02-2016 Về cơ chế, chinh sách thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam; Luật số 106/2016/QH13 ngày 06-4-2016 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Thông tư số 21/2016/TT-BTC ngày 05-02-2016 Hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 111 /2015/NĐ-CP ngày 3-11-2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ....
  • Chính Sách Ưu Đãi Phát Triển Doanh Nghiệp Và Các Quy Định Mới Về Quản Lý Hoạt Động Kinh Doanh Dành Cho Giám Đốc
  • NXB Lao Động 2016
  • Quang Minh, Tiến Phát
  • 409 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-dong-kinh-doanh-danh-cho-giam-doc-60193.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page