Chính Trị Đông Pháp (NXB Thiên Ban 1922) - Nhiều Tác Giả, 82 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by sieutocviet4, Jul 11, 2020.

 1. sieutocviet4

  sieutocviet4 Member

  [​IMG]
  Toàn bộ thể chế chính trị của Đông Pháp (bao gồm: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Cao Miên, Ai Lao và Quảng Châu). Trong đó có các vấn đề quản lí nhà nước của Đông Pháp và các tỉnh Bắc Kỳ, bao gồm: Tổ chức Hương hội và các mẫu biểu điều lệ chung về sổ chi thu, lược giải các toà án ở Bắc Kỳ.. : Tên sách ngoài bìa: Cours professés aux secrétaires
  • Chính Trị Đông Pháp
  • NXB Thiên Ban 1922
  • Nhiều Tác Giả
  • 82 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://sach.nlv.gov.vn/sach/cgi-bin/sach?a=d&d=NFkqTOssDW1922
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 12, 2020

Share This Page