Chính Trị Học-Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn (NXB Chính Trị Hành Chính 2009) - Nguyễn Văn Huyên

Discussion in 'Chính Trị Học' started by quanh.bv, Oct 4, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-2-21_16-39-30.png
  Chính trị học – một chuyên ngành khoa học tuy còn mới mẻ ở Việt Nam nhưng đã có những đóng góp bước đầu tích cực, kịp thời góp phần phân tích, giải quyết các vấn đề thực tiễn. Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đã đặt ra nhiều vấn đề cấp thiết cần phải nghiên cứu, xử lý, từ nhận thức đến hành động, từ thể chế bộ máy, cơ chế hoạt động đến văn hóa chính trị, nghệ thuật lãnh đạo, quản lý, nghệ thuật hoạt động chính trị; nghệ thuật giải quyết xung đột xã hội, xử lý các tình huống chính trị. Đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị Việt Nam, đổi mới nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng yếu tố cấu thành hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển đất nước, hội nhập quốc tế và tích cực, chủ động tham gia vào quá trình toàn cầu hóa là những trọng tâm nghiên cứu của chính trị học nước ta hiện nay.
  • Chính Trị Học-Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn
  • NXB Chính Trị Hành Chính 2009
  • Nguyễn Văn Huyên
  • Số trang: 461
  • Kiểu file: PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/tien-55817.html
  https://drive.google.com/file/d/1cIFyYGPVT1IWb2PK1n85DRZOtRTx2GwC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 21, 2022

Share This Page