Cho Được Có Hoa Lợi Nhiều Hơn Và Tốt Hơn (NXB Hà Nội 1936) - Nguyễn Công Tiễn, 151 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by admin, Feb 18, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Vai trò, vị trí của nông nghiệp. Vấn đề cải tiến nông nghiệp ở Bắc Kỳ: cải tạo đất, chọn giống cây trồng và kĩ thuật trồng trọt. Cách phòng trừ các loại sâu, bệnh cho hoa màu
  - Nghề nông tiến bộ
  - Làm thế nào mà cải lương được nghề nông ở bắc kỳ
  - Những cuộc thí nghiệm
  - Cải lương về đất
  - Cải lương về cây
  - Đem cây nơi khác về giồng
  - Cải lương cách cấy giồng và đồ điền khí
  - Cách trừ những loại làm hại hoa màu
  - Kết luận
  • Cho Được Có Hoa Lợi Nhiều Hơn Và Tốt Hơn
  • NXB Hà Nội 1936
  • Nguyễn Công Tiễn
  • 151 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://sach.nlv.gov.vn/sach?a=d&d=tdIyIF1936
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jun 18, 2019

Share This Page