Chơn Lý Diệu Ngôn (Nhâm Thìn 1952) - Phan Hữu Phước, 59 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 26, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chơn Lý Diệu Ngôn
  Nhâm Thìn 1952
  Phan Hữu Phước
  59 Trang
  Con người muốn tạo nên một tòa lầu đài!
  Thì tức nhiên phải dự bị những vật liệu cần thiết, qui định kiểu vở trù hoạch tấtcả phương pháp thật hành
  để xây dựng tòa lầu đài ấy.
  Còn người muốn tu hành!
  Thì cũng vậy, tức là phải tìm hiểu những qui điều, giáo lý, luật pháp hợp thành phương châm vạch đường
  Chơn Lý hầu đặt để đức tin vào đường tu hành.Dụng văn tự khảo luận về Chơn Pháp là việc khó, nên tôi viết quyển sách nầy với rất nhiều cố gắng và cẩn thận. Mỗi câu đều đượcchọn lọc,cân nhắc, không cho
  thừa, không đểthiếu;chữ nào nghĩa nấy phân minh, cốt để tránh sự hiểu lầm về cái LÝ bên trong của mỗi đoạn nhưng cũng chưa dám cho là toàn hảo.
  Vậy khi đọc qua một câu, xem rồi một đoạn, xin chư Ðại Đức để ý chỉ giáo cho những điều khuyết điểm,tôi
  xin trân trọng đa tạ. Và, xin quí bạn mộ Ðạo để tâm suy nghiệm từ chữ, từ câu, dùng đoạn nầy làm biện chứng cho đoạn khác, suy tầm cho ra Chơn Lý rồi hãy đặt đức tin vào. Hoặc giả quí bạn có điều thắc mắc khó nghĩ, không nhận định được, thì cứ viết thơ gởi đến, tôi rất vui lòng hầu đáp

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page